unportal
  • Imprimeix

Dobles titulacions

Hi ha més de 220 combinacions de dos graus

 


Un de cada quatre estudis de grau que s'imparteixen a les universitats catalanes és una doble titulació. El curs 2020-2021 superen les 220. Aquesta modalitat permet cursar dos graus simultàniament, i obtenir dos títols, en un període que, habitualment, oscil·la entre els 5 i els 6 anys.

Hi ha estudis, amb places a primer curs, on des del primer any es cursen matèries de dos graus, mentre que en d'altres és a partir de 2n, 3r o 4t quan s'introdueixen les assignatures d'una segona titulació.

Les dobles titulacions sovint es formen a partir de dos títols complementaris des de l'òptica de la pràctica professional, com ADE + Dret, Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica o CAFE + Primària, però també hi ha combinacions menys previsibles, com Filosofia + Economia.


La Politècnica, la que més en té


Les 7 universitats públiques de Catalunya, les 4 de privades i la UOC inclouen dobles titulacions en la seva oferta d'estudis. La Politècnica (UPC) és la que més n'imparteix, 46, una vintena dels quals a través del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), l'accés al qual es realitza mitjançant un procés de selecció propi.
 

Física + Matemàtiques, la nota de tall més alta


La Universitat de Barcelona en té 15 i l'Autònoma (UAB), 14. La nota de tall més alta a les dues universitats, i al conjunt del sistema universitari català, ha estat durant els últims anys la d'una combinació de dos títols, Física + Matemàtiques, que imparteixen tant la UB com la UAB. 

La quarta universitat pública de Barcelona en volum d'estudiants, la Pompeu (UPF), i el seus centres adscrits, programen 26 dobles titulacions, 8 de les quals al Tecnocampus de Mataró.

Fora de la demarcació de Barcelona, la Universitat de Lleida (UdL) n'oferta 19, la de Girona (UdG) 12, i la Rovira i Virgili de Tarragona, 12.
 

Les universitats privades


En l'àmbit de la universitat privada, els centres de la Ramon Llull (URL) compten amb 42 dobles graus, la Internacional (UIC) en programa 20, l'Abat Oliba, 10 i la UVic-UCC, 5.  

La Universitat Oberta (UOC) té tres dobles títols a la seva programació.

  

Enllaços relacionats:

Resultats selectivitat

La selectivitat

T'ajudem a triar estudi

Graus en anglès

Top 20 públic

Top 10 privat