No visualitzes aquest correu correctament? Fes clic aquí
La selectivitat se celebrarà aquest any l'11, 12, i 13 de juny i el 8, 9 i 10 de setembre.

36 graus demanen selectivitat, nota de tall i una prova per accedir-hi


Les universitats públiques exigeixen superar un examen d'aptitud personal (PAP) a Magisteri, CAFE, Traducció i interpretació en anglès, Cinema i mitjans audiovisuals i Pilot d'aviació comercial

Els estudiants que vulguin ingressar en algun dels 25 graus de les diferents modalitats de Magisteri (Educació Infantil, Infantil per a professionals, Primària, Infantil+Primària, Primària en anglès, Primària + CAFE) que ofereixen 5 universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic no en tindran prou aquest any amb aprovar la selectivitat, sinó que hauran d'obtenir una mitjana aritmètica de 5 entre les proves de català i castellà, sempre que hagin aconseguit un mínim de 4 punts en cadascuna d'aquestes dues matèries. A continuació, i per arribar a ingressar al centre on hagin triat estudiar, hauran de tenir la nota de tall requerida.

Si opten per cursar aquests estudis en un centre privat, no necessitaran una nota determinada però hauran d'haver-se presentat a les proves de català i de castellà de la selectivitat i haver-les aprovat en les mateixes condicions que els aspirants a cursar el títol al sistema públic. I en la majoria dels casos, encara s'hauran d'enfrontar a una prova d'accés dissenyada per la universitat privada.

Accedir a Magisteri amb un 5,172
Fins ara, a banda de tenir la nota de tall requerida, un estudiant podia matricular-se a Magisteri aprovant la fase comuna de la selectivitat (cinc exàmens: català, castellà, idioma estranger, història o bé història de la filosofia + una matèria de modalitat) amb una mitjana de 4, tot i que les puntuacions del català o el castellà, o de totes dues, haguessin estat inferiors. Amb una nota de selectivitat de 4 (que pondera un 40% a l'hora de confeccionar la qualificació d'accés a la universitat), juntament amb la mitjana de l'expedient de batxillerat (que pondera un 60%), s'ha pogut ingressar a 5 estudis de mestre amb puntuacions d'entre un 5,172 i un 6,694 el curs 2013-2014. Ara, sense complir amb les noves exigències, ni tans sols es podrà accedir al sistema privat.

Però els estudis de Magisteri no són els únics on els requisits d'accés son més estrictes que a la resta. La Prova d'Aptitud Personal (PAP), tot i que adopta diferents característiques, també s'exigeix als estudis de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE), Traducció i Interpretació en anglèsCinema i Pilot d'aviació comercial que imparteixen les universitats públiques o els centres privats adscrits al sistema públic. En total són 36 els graus dels centres públics per accedir als quals ja no n'hi ha prou amb superar la selectivitat i tenir la nota de tall per poder-s'hi matricular. Paradoxalment, n'hi ha d'altres, com Traducció i Intepretació en alemany o en francès, per als que n'hi ha prou amb presentar un certificat que acrediti el nivell llingüístic demandat per ingressar-hi.

Uns estudis amb una doble prova d'aptitud
Com passa a Magisteri, els centres privats que imparteixen estudis com CAFE també fan proves especials, el que demostra que l'exigència de majors requisitis en alguns graus no és patrimoni dels centres públics. Fins i tot a la Universitat de Vic, de naturalesa privada (tot i que participa en el sistema públic de preinscripció i assignació de places), hi ha un grau que té una doble prova d'aptitud personal: el doble grau en Educació Infantil + Educació Primària, menció en Llengua anglesa, on els aspirants han de superar la PAP de Magisteri i un examen addicional per mesurar el domini de la llengua estrangera.

Les PAP no són gratuïtes i estan subjectes a un període de matriculació, estipulat per la Secretaria d'Universitats. Excepte en el cas de Magisteri, la prova costa aquest curs 87,10 euros. En el cas de la prova específica per accedir als estudis de mestre, que hauran de realitzar obligatòriament tots aquells que no facin la selectivitat i vulguin cursar un grau d'aquest àmbit, el cost serà de 54,55 euros.

A partir del 2017, amb la desaparició de la selectivitat, d'acord amb el que preveu la llei orgànica de millora del sistema educatiu (LOMCE), cada centre universitari estarà facultat per fer una prova als estudiants que aspirin a matricular-s'hi.
La PAP de Magisteri s'estrenarà
aquest juny

Com serà la PAP dels titulats de CFGS?

Els estudiants que procedeixin de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i vulguin cursar estudis de Magisteri també hauran de fer la Prova d'Aptitud Personal (PAP), examinant-se dels exercicis de català i castellà de la selectivitat. No obstant això, l'examen no inclourà preguntes sobre les lectures obligatòries de Batxillerat, que habitualment tenen una presència destacada a les proves d'accés a la universitat.

Els que s'hagin presentat a la selectivitat en convocatòries anteriors, vinguin de CFGS o de Batxillerat, no caldrà que s'examinin, sempre i quan hagin obtingut una mitjana de 5 entre les proves de català i castellà i un mínim de 4 en els dos exàmens.

Els que vinguin d'altres comunitats (excepte les Illes Balears i València), quedaran exempts de l'examen de català, però  hauran de fer el de llengua estrangera. Això val tant per a cicles com per a Batxillerat.

Instal·lacions de Blanquerna, a
dalt, i de La Salle, a sota

Blanquerna i La Salle orienten a pares

La Facultat de Comunicació Blanquerna, al carrer Valldonzella de Barcelona, acollirà dijous vinent, 3 d'abril, a les 19 hores, la tercera sessió de les jornades d'orientació que organitza Blanquerna, en col·laboració amb La Salle, per a pares que tenen fills en edat d'ingressar a la universitat.

Es tracta de proporcionar a les famílies i als estudiants algunes claus que els puguin ser d'utilitat a l'hora d'escollir estudis.

Una conferència del professor Andreu Ibarz, director general de Blanquerna i expert en orientació, desembocarà en un col·loqui amb els assistents, que podran plantejar les seves preguntes i dubtes a dos especialistes en l'oferta d'estudis de La Salle i Blanquerna, dos centres universitaris que formen part de la Universitat Ramon Llull.
Copyright © Unportal, All rights reserved.
D'acord amb la LOPD, les teves dades seran recollides en un fitxer amb la finalitat de poder enviar aquest butlletí. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Colwith Road, S.L. C/ Roger de Llúria, núm. 93, ppal 1a. Barcelona

Contacta'ns:
info@unportal.net
Reenvia-ho   Dona't de baixa   Actualitza el teu email