No visualitzes aquest correu correctament? Fes clic aquí
Les matèries que ponderen condicionen la nota d'admissió a la universitat.

Ponderacions de la selectivitat del 2017: les mateixes que les del 15 i 16


Sense fer soroll, Universitats ha publicat la taula de ponderacions de la fase específica de la selectivitat del 2017, a la qual s'hauran d'enfrontar els estudiants que el setembre que ve inicien el Batxillerat.

Finalment, les ponderacions seran les mateixes del  2015 i del 2016. Les úniques novetats fan referència a les titulacions que començaran a impartir-se el curs vinent per primer cop. Tot i així, la porta es deixa oberta per si cal introduir modificacions l'any vinent.El 2017,  tant si s'ha d'aplicar l'experiència pilot de la revàlida prevista a la LOMCE (que aquesta vegada no tindria conseqüències acadèmiques) com si, finalment, no s'arriba a implantar, els estudiants que finalitzin el segon curs de Batxillerat s'enfrontaran el juny a una única prova.

Si la revàlida segueix viva, es tractarà d'una versió adaptada de l'actual fase general de les proves d'accés a la universitat.

Si no hi ha revàlida, llavors és mantindrà la prova actual, amb els canvis indispensables que obligarà a introduir el nou currículum de Batxillerat que entra en vigor el curs vinent. En qualsevol cas, es tractarà d'un examen sobre les matèries que es cursen a segon de Batxillerat.

LA FASE ESPECÍFICA SOBREVIURÀ
D'altra banda, amb revàlida o sense, les proves constaran d'una fase específica, com ara, per ordenar l'accés dels estudiants als centres universitaris on hi hagi més demanda que oferta.

Les matèries que ponderaran en aquesta fase, o sigui que permetran aconseguir 4 punts addicionals a les PAU, són les mateixes que ho faran a les proves convocades per d'aquí a 15 dies i per al juny del 2016.

L'aparició d'aquestes ponderacions ve a ratificar que el 2017 també hi haurà fase específica de la selectivitat, cosa que, mentre no s'havien fet públiques, es podia posar en dubte.

Tanmateix, els nous batxillers, que han de triar les matèries de modalitat i les assignatures específiques de l'etapa, han de confeccionar-se un itinerari, raó per la qual era convenient conèixer la taula de ponderacions.

DESAJUSTOS
El fet que les ponderacions siguin idèntiques a les actuals planteja, però, alguns desajustos. Per exemple, Ciències de la Terra segueix ponderant, però a partir del curs vinent serà una assignatura de primer de Batxillerat, no pas de segon, on la Geologia, que no pondera, ocuparà el seu lloc. No obstant, a l'examen únic que es planteja al finalitzar el Batxillerat, que ha de servir com a revàlida i com a PAU, als estudiants només se'ls preguntarà pels continguts del segon any de l'etapa.

També hi ha matèries com Psicologia i Ciències del Món Contemporani, que al nou currículum tenen l'estatus de matèries específiques de segon de Batxillerat, que no ponderen, tot i que els estudiants podran triar-les per examinar-se a la revàlida.

A l'hora de fer una prova de fusió entre el nou examen que promou la LOMCE i la selectivitat, hi ha qui pensa que el més addient hagués estat que les assignatures que també són presents a la revàlida ponderessin, però Universitats ha tirat pel dret.

A les fitxes de grau d'UNportal es poden consultar ja les ponderacions dels nous graus que s'incorporen a la programació del curs 2015-2016.
El sector dels videojocs demanda
nous perfils professionals

 

Videojocs del CITM ara es podrà cursar en anglès a Barcelona


El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica (UPC), que s'ha començat a impartir durant aquest curs a Terrassa, s'oferirà íntegrament en llengua anglesa, a partir de setembre, a Barcelona.

La necessitat que té la indústria dels videojocs de poder disposar de professionals amb un perfil internacional, que dominin el llenguatge técnic en anglès, ha dut a crear aquesta nova versió del grau.

Els estudis, amb un alt component pràctic, preveuen que quan els titulats surtin del centre hagin realitzat 4 projectes reals de videojocs, dels que podran disposar com a carta de presentació a l'hora de trobar feina en una de les companyies del sector.

El CITM també imparteix, al campus de Terrassa, el grau en Multimèdia.
La seu de BAU, al barri del
Poble Nou de Barcelona

El grau de Disseny de BAU
aposta per la internacionalització


El pla d'estudis del grau de Disseny que imparteix BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona, adscrit a la UVic-UCC, inclou l'obligatorietat de cursar assignatures en anglès per aconseguir que, al finalitzar els estudis, els estudiants tinguin un nivell superior al B2, l'exigit per poder obtenir el títol.

El complement d'anglès; els 30 convenis d'intercanvi amb universitats de tot el món; els més de 60 estudiants estrangers d'intercanvi que acull, i l'oferta complementària en màsters i cursos en llengua anglesa, formen part de l'aposta que fa al centre per promoure la internacionalització dels seus estudis.

Aquesta voluntat s'extén a les pràctiques obligatòries que, al llarg dels estudis, s'han de cursar en empreses, i que es poden fer a l'estranger combinant-les amb una beca Erasmus.
Copyright © Unportal, All rights reserved.
D'acord amb la LOPD, les teves dades seran recollides en un fitxer amb la finalitat de poder enviar aquest butlletí. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Colwith Road, S.L. C/ Roger de Llúria, núm. 93, ppal 1a. Barcelona

Contacta'ns:
info@unportal.net
Reenvia-ho   Dona't de baixa   Actualitza el teu email