No visualitzes aquest correu correctament? Fes clic aquí

 

SE CELEBRARÀ PER PRIMER COP EL DISSABTE 17.6
Com serà la nova prova d'aptitud per accedir a Infantil o Primària?


Finalitzada la selectivitat, els aspirants a cursar estudis de Magisteri tindran un quart dia d'exàmens, el dissabte 17 de juny, on per primer cop hauran de superar dues proves de competència lingüística i matemàtica, a banda de les PAU, per poder accedir als graus d'Educació Infantil i Educació Primària. 


UNPORTAL. Barcelona
Des del curs 2014-2015 fins a l'actual, els estudiants interessats a cursar els graus d'Educació Infantil o Educació Primària, o el doble grau d'Infantil + Primària, no en tenien prou amb aprovar les PAU i disposar de la nota d'admissió del centre on es volien matricular: havien d'aconseguir una mitjana de 5 entre la prova de català i de castellà de la selectivitat per ser acceptats, tenint en compte, a més a més, que als dos exàmens havien d'obtenir una qualificació superior a 4.

L'exigència de superar aquesta prova d'aptitud també afectava els nous estudiants de les universitats privades i els que provenien de CFGS, que, tot i que no havien de fer la fase general de la selectivitat, havien d'examinar-se de les matèries de Llengua Catalana i Literatura i de Llengua Castellana i Literatura si optaven a una plaça dels estudis de Magisteri.


EL PER QUÈ DE LA PROVA
La mesura, que pretenia barrar l'accés als estudis de mestre als batxillers, tècnics superiors i aspirants a ingressar a la universitat de més de 25 anys que no demostressin tenir uns coneixements lingüístics mínims (ja que fins al 2013 podien suspendre les matèries de català i castellà de les PAU i aprovar la selectivitat després de fer mitjana amb la festa de matèries), es reconverteix, de cara al curs 2017-2018, en una prova independent de la selectivitat, que es remodela i incorpora un examen vinculat a les matemàtiques.

EL CONTINGUT
La nova prova d'aptitud personal consta de dos exercicis, anomenats de Competència Comunicativa i Raonament Crític i de Competència Logicomatemàtica, als que tots els estudiants que vulguin accedir als estudis d'Infantil i Primària s'hauran d'enfrontar, per primera vegada, el pròxim 17 de juny, dissabte, dos dies després d'haver finalitzat la selectivitat, que el 2017 s'ha convocat per als dies 13, 14 i 15 de juny.

El primer dels exercicis, de dues hores de durada, pretén avaluar la capacitat que tenen els aspirants a mestre a l'hora de comunicar-se i de reflexionar des d'una perspectiva crítica, però només per escrit. No hi haurà cap prova oral.

L'examen se centrarà en la comprensió lectora, l'expressió i les capacitats de síntesi, interpretació i formulació dels propis punts de vista d'una manera argumentada. El 50% de la nota de l'exercici sortirà de l'elaboració d'un text de 400 paraules confeccionat a partir de la lectura d'un article en què es valorarà la perspectiva i els coneixements culturals de l'estudiant. Els estudiants provinents de sistemes educatius diferents al català podran realitzar l'exercici en castellà.

A la prova de Competència Logicomatemàtica, de 90 minuts de durada, s'hauran de resoldre exercicis i problemes (sense calculadora) on es valorarà la capacitat de raonar i analitzar críticament els resultats obtinguts. El 60% de la nota s'obtindrà de la resolució de cinc problemes en què es valorarà la resposta i també l'explicació del procés de resolució seguit.


COM S'APROVA
L'estudiant serà declarat apte si obté un 5 de mitjana entre els dos exàmens, sempre i quan la qualificació mínima obtinguda en cadascun sigui un 4. Hi ha dues convocatòries, al juny i al setembre (el dia 8), com passa amb la selectivitat. Però mentre al mes de juny els inscrits podran escollir on es volen examinar entre les 5 seus on es celebraran les proves (Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona), al mes de setembre només serà possible examinar-se a Barcelona. La inscripció a les PAP de Magisteri del mes de juny s'ha de realitzar, a través d'Accesnet, entre el 24 de maig i el 7 de juny.

MODEL D'EXERCICIS
L'any passat es va dur a terme una prova pilot de les noves PAP, amb una mostra d'estudiants que acabaven d'accedir als graus de Magisteri, utilizant un model d'examen semblant al que aquest any es generalitzarà. La Secretaria d'Universitats també ha publicat un seguit d'orientacions per ajudar a preparar la prova on figuren alguns exemples de les qüestions que es poden plantejar.
Copyright © Unportal, All rights reserved.
D'acord amb la LOPD, les teves dades seran recollides en un fitxer amb la finalitat de poder enviar aquest butlletí. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Colwith Road, S.L. C/ Roger de Llúria, núm. 93, ppal 1a. Barcelona

Contacta'ns:
info@unportal.net
Reenvia-ho   Dona't de baixa   Actualitza el teu email