No visualitzes aquest correu correctament? Fes clic aquí
Estudiants d'un CFGS d'Informàtica d'una escola de la xarxa de Jesuïtes Educació

 

Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2016

Els cicles formatius amb més i millor qualitat de l'ocupació

 
Química industrial, Mecatrònica, Programació de la producció en fabricació mecànica, Automatizació i robòtica i Direcció de cuina són els CFGS amb més inserció i més adequació de la feina a la formació

Emergències sanitàries, Cures auxiliars d'infermeria, els estudis de Cuina i Restauració, Mecanització, Soldadura, i Instal·lacions frigorífiques i de climatització lideren el Top-10 de CFGM

 

UNPORTAL. Barcelona
Quatre Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de l'àmbit industrial i un de la família d'Hoteleria i Turisme figuren en dos dels rànquings més rellevants vinculats a la inserció laboral, el dels estudis amb una major taxa d'ocupació dels titulats i el d'aquells on la feina està més relacionada amb la formació cursada, segons l'estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2016 realitzat pel Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya.

Es tracta dels cicles de Química industrial, de la família de Química; Mecatrònica industrial, pertanyent a Instal·lació i manteniment; Automatització i robòtica industrial, de l'àmbit d'Electricitat i electrònica; Programació de la producció en fabricació mecànica, de la família de Fabricació mecànica, i Direcció de cuina, d'Hoteleria i turisme, d'acord amb l'enquesta que van contestar 12.971 titulats de CFGS del curs 2014-2015.

Els percentatges d'ocupació en aquests cinc estudis oscil·len entre el 86,4% de Química industrial i el 73,1% de Programació de la producció en fabricació mecànica, mentre que el nivell d'adequació dels estudis a la feina se situa entre el 97,1% de Direcció de cuina i el 84,9% d'Automatització i robòtica industrial.

Els quatre cicles industrials esmentats apareixen també a la majoria (i en alguns casos a totes) de les categories analitzades: millors salaris, més estabilitat laboral i més treball a temps complet. I tant Química industrial com Automatització i robòtica i Mecatrònica industrial ja ocupaven posicions rellevants al Top-10 de l'edició passada.

AUDIOLOGIA PROTÈTICA, INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA i INFORMÀTICA
No obstant, el rànquing dels CFGS amb més ocupació el segueix encapçalant Audiologia protètica, seguit, en aquesta última edició, pel de Processos i qualitat en la indústria alimentària, tot i que en tots dos casos les mostres d'enquestats són inferiors en tractar-se d'estudis que s'imparteixen en molts pocs centres.

Una altra dada destacable és que al rànquing de cicles superiors on hi ha més titulats que fan una feina relacionada amb els estudis cursats hi apareixen els tres cicles de la família d'Informàtica: Administració de sistemes informàtics en xarxa (89,5%), Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma ( 92,9%) i Desenvolupament d'aplicacions web (87,9%).

MÉS PROTAGONISME DE  L'ÀMBIT DELS SERVEIS A CFGM
Si al Top-10 de grau superior hi ha un predomini de cicles de l'àmbit industrial , al de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) el lideratge està més repartit, tenint en compte que tant Emergències sanitàries com Cures auxiliars d'infermeria, tots dos de la família de Sanitat, i els dos cicles de família d'Hoteleria i turisme (Cuina i gastronomia i Serveis en restauració) figuren a les categories de més ocupació i més adequació de la feina a la formació rebuda. 

Emergències sanitàries encapçala novament el rànquing de CFGM d'estudis amb una taxa d'ocupació més elevada, del 90,3%, (molt per sobre de la mitjana del 42,6% que assenyala l'estudi d'inserció laboral). I, com en anys anteriors, Emergències sanitàries figura també entre els cicles on els titulats perceben remuneracions més elevades i on hi ha més estabilitat laboral i més treball a temps complet, una preeminença només compartida amb el CFGM de Mecanització, de la família de Fabricació mecànica.

Instal·lacions frigorífiques i de climatització, de l'àmbit d'Instal·lació i manteniment, també apareix en 4 de les 5 categories estudiades , mentre que Cuina i gastronomia i Serveis en restauració són els cicles de grau mitjà on la feina dels titulats s'adequa més als estudis cursats, amb percentatges del 90,5% i del 89,7% respectivament. L'enquesta de CFGM va ser contestada per 11.499 graduats.
Totes les universitats ofereixen
combinacions de dos graus

Les universitats programen 184
dobles graus per al curs vinent


Una quarta part dels estudis de grau que ofereixen les universitats catalanes són dobles titulacions. Per al curs 2017-2018 les 12 universitats públiques i privades de Catalunya n'han programat 184.

Aquesta modalitat d'estudis, que durant els últims cursos ha registrat un important creixement, permet cursar dos graus simultàniament, i obtenir dos títols, en un període que, habitualment, oscil·la entre els 5 i els 6 anys, tot i que per al pròxim curs hi haurà algunes combinacions de dos títols que es podran cursar, teòricament, en 3 anys.

La majoria de combinacions de dues titulacions oferten poques places i la qualificació per ser-hi admès, quan s'hi accedeix des de primer curs, és elevada. La nota de tall d
'Educació Infantil + Educació Primària, per exemple, és la més exigent de l'àrea de Magisteri.

Les universitats Politècnica (UPC) i Ramon Llull (URL) són les que més dobles graus inclouen a la seva programació. El catàleg de nous títols del curs 2017-2018 n'incorpora 5 de nous, 4 dels quals pertanyen a l'Institut Químic de Sarrià de la URL. En aquest cas es tracta de titulacions on els estudiants completen la seva formació en una universitat estrangera.


La pàgina de Dobles Titulacions d'Unportal, que s'acaba d'actualitzar, es pot consultar en obert.
Stucom ofereix 6 cicles de grau
superior i 3 de grau mitjà

Dissabte 22-4: Portes Obertes de
Cicles Formatius a Stucom


El Centre d'Estudis Stucom, situat al carrer Pelai de Barcelona, celebra dissabte vinent, 22 d'abril, de 10 a 14 hores, una Jornada de Portes Obertes per donar a conèixer la seva oferta de Cicles Formatius.

Stucom programa 9 cicles formatius de les famílies d'Administració i Gestió (el CFGM en Gestió administrativa i el CFGS en Administració i finances); Comerç i Màrqueting (el CFGM en Activitats comercials i els CFGS en Gestió de vendes i espais comercials i Màrqueting i Publicitat), i Informàtica i Comunicacions (el CFGM en Sistemes microinformàtics i xarxes i els CFGS en Administració de sistemes informàtics en xarxa, Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i Desenvolupament d'aplicacions web).

Els assistents a la jornada podran rebre les explicacions del professorat sobre cadascun dels estudis i les seves sortides professionals, a més a més de visitar les instal.lacions i conèixer els serveis que s'ofereixen.
Estudiants del CFGS en
Laboratori clínic i biomèdic

Institut d'FP Sanitària Roger de
Llúria celebra JPO el 25 de maig


L'Institut de Formació Professional Sanitària Roger de Llúria, que ofereix quatre cicles de la família de Sanitat, el CFGM en Cures auxiliar d'infermeria i els CFGS en Dietètica, Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear i Laboratori clínic i biomèdic, organitza el 25 de maig una nova Jornada de Portes Obertes.

El centre, situat al districte de Gràcia de Barcelona i dedicat des de fa 30 anys a la formació de professionals de l'àmbit sanitari, ha incorporat durant l'última dècada alguns professors experts en naturopatia, cosa que ha possibilitat que la formació en teràpies naturistes s'afegís als seus estudis.

L'escola també programa formació continuada en diferents  disciplines, com l'acupuntura o les urgències per a auxiliars d'infermeria, i cursos monogràfics de curta durada, com els de cuina terapèutica, nutrició esportiva o horticultura, alguns dels quals es poden cursar en la modalitat on-line.
Copyright © Unportal, All rights reserved.
D'acord amb la LOPD, les teves dades seran recollides en un fitxer amb la finalitat de poder enviar aquest butlletí. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Colwith Road, S.L. C/ Roger de Llúria, núm. 93, ppal 1a. Barcelona

Contacta'ns:
info@unportal.net
Reenvia-ho   Dona't de baixa   Actualitza el teu email