No visualitzes aquest correu correctament? Fes clic aquí
Estudiants del CFGS en Educació Infantil del centre López Vicuña de BCN fent pràctiques

 

Els CFGS de Sanitat i Educació infantil, un trampolí a la universitat

 
El percentatge de titulats que continuen estudiant està entorn del 50% a Documentació sanitària, Salut ambiental i Higiene bucodental

Química ambiental, l'únic cicle superior que queda d'1 any, figura al segon lloc del Top -10 dels estudis amb més continuïtat formativa

A CFGM, Conducció d'activitats físicoesportives i el cicle d'Informàtica destaquen entre els estudis on s'aposta més per la formació posterior

 

UNPORTAL. Barcelona
El percentatge de titulats en Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que quan finalitzen els estudis aposten per continuar estudiant de forma exclusiva és del 14,4%, segons les dades de l'últim estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals realitzat pel Departament d'Ensenyament i les Cambres de Comerç, però hi ha cicles on aquesta taxa s'enfila per sobre del 50%.

En el Top -10 dels CFGS que registren una major continuïtat formativa, n'hi ha 4 de la família de Sanitat: Documentació sanitària (actualment Documentació i administració sanitàries) encapçala el rànquing amb un 53,8% de graduats que segueixen estudiant quan acaben; a Salut ambiental el percentatge és del 51%, a Higiene bucodental, del 48,5% , i a Anatomia patològica i citodiagnòstic, del 39,8%. A la resta de cicles superiors d'aquesta família, els percentatges estan també molt per sobre de la mitjana.

En la majoria dels casos, aquests estudis s'utilitzen com a trampolí per accedir a estudis universitaris amb notes de tall elevades: en els quatre cicles esmentats, d'entre els titulats que segueixen estudiant, la taxa dels que van a la universitat oscil·la entre el 58,6% de Salut ambiental i el 87,7% de Documentació sanitària, d'acord amb l'enquesta que van respondre el 2016 un total de 12.971 graduats de CFGS del curs 2014-2015.

ESTUDIS QUE FINS ARA EREN D'1 ANY
Val dir que tant en el cas de Documentació sanitària com en el d'Higiene bucodental, el gruix dels 416 i els 550 titulats que, respectivament, van respondre l'enquesta, eren del pla Logse, és a dir, van cursar el cicle en 1 any enlloc dels 2 anys actuals. Caldrà veure de quina manera es veuran afectats aquests percentatges quan la majoria de respostes corresponguin ja a graduats que hagin cursat el cicle de 2 anys.

Probablement per aquest motiu també figura al Top - 10 dels CFGS amb més continuïtat formativa, en la segona posició, el cicle de Química ambiental, l'únic que queda en l'actualitat d'1 any de durada, així com el de Secretariat que, abans de passar a ser Assistència a la direcció, també era d'1 any.

Respecte als cicles formatius esmentats, a Educació Infantil el percentatge de titulats que segueixen estudiant, del 38%, tot i ser també molt superior a la mitjana, és inferior al dels que estan ocupats (50,1%), si bé en aquesta última taxa s'inclouen un 16,9% de graduats que compaginen la feina amb els estudis.

Com en molts estudis de Sanitat, el d'Educació Infantil és un exemple paradigmàtic de cicle superior que s'utilitza per saltar després a la universitat, tenint en compte que el 83,2% dels titulats que decideixen seguir formant-se van a cursar un grau universitari. Un comportament semblant registra el cicle d'Integració social, de la mateixa família de Serveis socioculturals i a la comunitat: del 31,5% de graduats que segueixen estudiant de forma exclusiva, el 84,8% van a la universitat.  

MÉS CONTINUÏTAT FORMATIVA ALS CICLES DE GRAU MITJÀ
A Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), la mitjana de graduats que aposten per continuar formant-se únicament quan acaben els estudis és molt superior, del 46,3%, d'acord amb les respostes dels 11.499 titulats de cicle mitjà que van participar en el qüestionari.

Però també aquí destaquen alguns cicles que estan molt per sobre d'aquest percentatge. El Top - 10 l'encapçala Preimpressió digital, de la família d'Arts gràfiques, amb un 75,2% de titulats que continuen estudiant de forma exclusiva quan acaben, seguit de molt a prop per Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural, un dels cicles més demandats de grau mitjà, on aquest percentatge és del 75%, el 73,1% dels quals fan el Curs d'Accés (CAS) o la Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

Un altre cicle que registra molta demanda on la taxa de continuïtat formativa està per sobre del 70% és el de Sistemes microinformàtics i xarxes, l'únic de grau mitjà de la família d'Informàtica i comunicacions. També figuren en el rànquing altres estudis molt sol·licitats com Activitats comercials, amb un 66,2% de graduats que segueixen estudiant, i Gestió administrativa, amb un percentatge del 58,3%. En tots els casos, el gruix d'aquests titulats s'acullen a alguna de les fórmules per passar a fer un cicle superior.
Estudiants del CFGS de la UAB

La UAB ofereix un CFGS en Comerç
Internacional amb tres idiomes


La Fundació UAB imparteix un CFGS en Comerç Internacional al campus de Bellaterra on el estudiants reben formació en tres llengües estrangeres, anglès, francès i xinès comercial, realitzen pràctiques en empreses internacionals dedicades a l'exportació i tenen la possibilitat de participar en un nou programa que permet adquirir coneixements sobre l'activitat i el transport de materials i mercaderies que es duu a terme als ports de Barcelona i Gènova.

Demà dissabte 22 d'abril, a partir de les 12h, i també els pròxims 20 de maig i 10 de juny, el centre organitza les seves Jornades de Portes Obertes per donar a conèixer aquests estudis.

El cicle acaba proporcionant als que completen els estudis tres titulacions: la de tècnic superior en Comerç Internacional i les que acrediten, a través d'UAB Idiomes, els nivells d'anglès i francès dels graduats.

La titulació es proposa formar professionals polivalents amb una competència en idiomes que faciliti la seva inserció laboral, sovint en les mateixes empreses on han desenvolupat la seva formació pràctica.
Gimbernat ofereix dos cicles de
la família d'Informàtica

L'oferta de cicles de Gimbernat es
concentra en la Informàtica i l'Hípica


Gimbernat Formació ofereix al campus de les Escoles Universitàries Gimbernat de Sant Cugat del Vallès dos cicles de la família d'Informàtica i comunicacions, el CFGM en Sistemes microinformàtics i xarxes i el CFGS en Desenvolupament d'aplicacions web (DAW), amb el perfil professional en Bioinformàtica; i els dos CFGM existents en l'àmbit de l'hípica: Resistència, orientació i turisme eqüestre, i Salt, doma i concurs complet.

El centre celebra demà dissabte, a partir de les 10 del matí, una Jornada de Portes Obertes per presentar els estudis d'FP i mostrar les seves instal·lacions.

Gimbernat és l'únic centre privat que ofereix el perfil en Bioinformàtica del CFGS  en DAW, que té com a objectiu formar programadors que donin suport a l'activitat de metges i biòlegs.

La divisió universitària del centre, adscrita a la UAB, també imparteix un grau en Informàtica i Serveis eminentment pràctic, únic a la programació universitària catalana, orientat a la creació d'eines de gestió tecnològica per a les empreses, al que poden accedir els estudiants que han superat el CFGS en DAW.
Copyright © Unportal, All rights reserved.
D'acord amb la LOPD, les teves dades seran recollides en un fitxer amb la finalitat de poder enviar aquest butlletí. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Colwith Road, S.L. C/ Roger de Llúria, núm. 93, ppal 1a. Barcelona

Contacta'ns:
info@unportal.net
Reenvia-ho   Dona't de baixa   Actualitza el teu email