No visualitzes aquest correu correctament? Fes clic aquí
La selectivitat de juny tindrà lloc del dimarts 12 al dijous 14 de juny.  I la PAP de Magisteri, el 16.

 

Graus amb doble selectivitat

 
Una quarantena de graus, la majoria dels quals vinculats a l'oferta d'estudis de Magisteri, requereixen de la superació d'una prova d'aptitud per poder-hi ingressar

Els aspirants a accedir a Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i a Traducció i Interpretació en anglès també han d'aprovar un segon examen per ser admesos a la titulació

 
UNPORTAL
A banda d'aprovar les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), que aquest any se celebraran, en primera convocatòria (n'hi ha una altra al setembre), entre el dimarts 12 i el dijous 14 de juny, els candidats a ingressar a una quarantena de graus que ofereixen els centres universitaris públics i privats hauran de superar, al llarg del pròxim mes, unes Proves d'Aptitud Personal (PAP) associades a cadascun dels estudis.
 
Les que afecten a un major nombre d'aspirants són les de la trentena de graus de Magisteri que ofereixen places de primer curs (Educació Infantil, Educació Primària i els dobles graus amb presència d'algun d'aquests títols), previstes per al dissabte 16, dos dies després de la finalització de la selectivitat. El juny del 2017  s'hi van presentar més de 2.700 estudiants, dels quals un 70% van ser declarats aptes per matricular-se als estudis de mestre. Els resultats queden lluny dels que obtenen els que només fan les PAU, on el 2017 més del 94% van aprovar.  

Les PAP de Magisteri, que es van implantar el 2014 amb un model provisional que exigia la superació de les proves de català i de castellà de la selectivitat amb una nota superior a 5, van adoptar un nou format l'any passat. El nou model consisteix en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un segon de competència lògico-matemàtica, als quals s'han d'enfrontar la totalitat dels aspirants a matricular-se als graus de mestre, amb indepèndencia que facin la selectivitat o no l'hagin de fer, com és el cas dels que procedeixen de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

MÉS TÍTOLS AMB PROVES ADDICIONALS
Els futurs mestres no són els únics que han de resoldre el tràmit de les PAP. El dissabte 16 de juny s'hi hauran d'enfrontar els que volen ingressar als graus de Traducció i Interpretació en anglès que imparteixen les universitats Autònoma (UAB) i Pompeu Fabra (UPF) i al doble grau de Traducció i Llengües Aplicades, també de la UPF.

També han de superar les PAP corresponents els candidats a obtenir una plaça als estudis de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) de les universitats de Barcelona (UB), Lleida (UdL), UPF ( Tecnocampus de Mataró), Rovira i Virgili (URV) i UVic-UCC. I dels graus de Cinematografia i Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment (tots dos impartits per centres adscrits a la UB) i de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries (URV).
 
 UNIVERSITAT PRIVADA
Pel que fa als estudiants que volen cursar estudis en una universitat privada que no sigui la UVic-UCC (que participa del sistema públic de preinscripció i matrícula i que, en aquest apartat, està sotmesa als mateixos requeriments), únicament els afecten les PAP dels estudis de Magisteri. A la resta de graus, les privades organitzen les seves pròpies proves d'accés complementàries a la selectivitat. A graus com CAFE, que ofereix Blanquerna (Universitat Ramon Llull), les proves també s'adapten a la singularitat dels estudis.
La salut i les arts i la creativitat,
eixos de l'oferta d'FP del centre

L'Escola Pia Nostra Senyora de
l'Eixample amplia l'oferta d'FP

 
L'Escola Pia Nostra Senyora del carrer de la Diputació, a l'Eixample de Barcelona, amplia la seva oferta de Formacio Professional el curs vinent amb tres cicles formatius de grau superior (CFGS).
 
Els nous cicles superiors pertanyen a la família de Comunicació Gràfica i Audiovisual (Gràfica Audiovisual, Gràfica Interactiva i Gràfica Publicitària) i vénen a reforçar l'aposta formativa del centre pels estudis artístics i creatius.

Dins d'aquest mateix àmbit, l'escola ja ofereix Animacions 3D, Jocs i Entorns Interatius, orientat a la creació d'efectes especials per al cinema, que s'imparteix en col·laboració amb l'ESCAC, i el de Màrqueting i Publicitat.

L'àltre àmbit en què s'ha especialitzat l'oferta d'FP del centre és el de la salut. L'escola programa els CFGS en Laboratori Clínic i Biomèdic i Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, aquest últim en col·laboració amb el grup Quirón Salud. I ofereix, a més, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria. També oferta el Curs de Preparació per la Prova d'Accés a CFGS.
Copyright © Unportal, All rights reserved.
D'acord amb la LOPD, les teves dades seran recollides en un fitxer amb la finalitat de poder enviar aquest butlletí. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Colwith Road, S.L. C/ Roger de Llúria, núm. 93, ppal 1a. Barcelona

Contacta'ns:
info@unportal.net
Reenvia-ho   Dona't de baixa   Actualitza el teu email