MENU
CA|ES
USER

Accedeix per branca de coneixement

Anglès
Animació
Animació (Anglès)
Antropologia i Evolució Humana
Arqueologia
Arqueologia + Història
Art Dramàtic
Arts
Arts Digitals
Arts Escèniques
Arts i Disseny
Belles Arts
Cinematografia
Ciència, Tecnologia i Humanitats
Ciències de l'Antiguitat
Comunicació Cultural
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Conservació i Restauració de Béns Culturals
Conservació - Restauració de Béns Culturals
Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats
Dansa
Disseny
Disseny i Innovació
Disseny i Innovació + Enginyeria de Disseny Industrial
Disseny, Animació i Art Digital
Estudis Anglesos
Estudis Literaris
Estudis d'Anglès i d'Espanyol
Estudis d'Anglès i de Català
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Estudis d'Anglès i de Francès
Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
Estudis d'Àsia Oriental (Japonès)
Estudis d'Àsia Oriental (Xinès)
Estudis de Català i d'Espanyol
Estudis Àrabs i Hebreus
Filologia Catalana
Filologia Catalana + Filologia Hispànica
Filologia Catalana i Estudis Occitans
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Filologia Clàssica
Filologia Hispànica
Filosofia
Filosofia + Economia
Filosofia, Política i Economia
Geografia
Geografia, Territori i Medi Ambient
Història
Història + Història de l'Art
Història de l'Art
Història de l'Art i Arqueologia
Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic
Història, Geografia i Història de l'Art
Humanitats
Humanitats + Periodisme
Humanitats i Estudis Culturals
Humanitats i Estudis Culturals + Periodisme
Lingüística
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Llengua i Literatura Hispàniques
Llengües Aplicades
Llengües Aplicades i Traducció + Estudis Anglesos
Llengües Aplicades i Traducció + Filologia Catalana i Estudis Occitans
Llengües Aplicades i Traducció + Filologia Hispànica
Llengües Romàniques i les seves Literatures
Llengües i Literatures Modernes
Moda
Musicologia
Música
Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment
Traducció i Interpretació
Traducció i Interpretació (Alemany)
Traducció i Interpretació (Anglès)
Traducció i Interpretació (Francès)
Traducció i Interpretació (Llengua de Signes)
Traducció i Interpretació + Llengües Aplicades
Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (Anglès)
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació + Màrqueting i Comunitats Digitals
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació + Turisme i Gestió del Lleure
Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses (Anglès)
Administració i Direcció d'Empreses + BSc in Economics
Administració i Direcció d'Empreses + BSc in Financial Economics
Administració i Direcció d'Empreses + BSc in Marketing
Administració i Direcció d'Empreses + Dret
Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica
Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria en Organització Industrial
Administració i Direcció d'Empreses + Finances i Comptabilitat
Administració i Direcció d'Empreses + Humanitats i Estudis Culturals
Administració i Direcció d'Empreses + Matemàtiques
Administració i Direcció d'Empreses + Màrqueting
Administració i Direcció d'Empreses + Màrqueting i Comunicació Empresarial
Administració i Direcció d'Empreses + Publicitat i Relacions Públiques
Administració i Direcció d'Empreses + Química
Administració i Direcció d'Empreses + Sociologia
Administració i Direcció d'Empreses + Turisme
Administració i Direcció d'Empreses i Transformació de Negocis
Administració i Direcció d'Empreses i Transformació de Negocis (Anglès)
Antropologia Social i Cultural
Business Administration and Management
Business Administration-BBA
Business Administration + Global Governance, Economics & Legal Order
Business Intelligence and Data Analytics
Business Intelligence and Data Analytics + Direcció d'Empreses Tecnològiques
Ciència Política i de l'Administració
Ciència Política i Gestió Pública
Ciència Política i Gestió Pública + Dret
Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia
Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Ciències Empresarials-Management
Ciències Polítiques i de l'Administració
Ciències Polítiques i de l'Administració + Dret
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Comptabilitat i Finances
Comunicació
Comunicació Audiovisual
Comunicació Audiovisual i Multimèdia
Comunicació Audiovisual i Multimèdia (Anglès)
Comunicació Interactiva
Comunicació de les Organitzacions
Comunicació i Indústries Culturals
Criminologia
Criminologia + Dret
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció + Dret
Criminologia i Seguretat
Digital Media
Direcció Hotelera
Direcció Hotelera Internacional
Direcció d'Empreses
Direcció d'Empreses + Dret
Direcció d'Empreses + Economia i Gestió
Direcció d'Empreses Tecnològiques
Direcció d'Empreses Tecnològiques (Anglès)
Direcció d'Empreses-BBA
Business Administration + Artificial Intelligence for Business
Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital
Direcció i Gestió Gastronòmica
Disseny i Innovació de Negocis Digitals
Disseny i Producció de Videojocs
Dret
Dret + Ciències Polítiques
Dret + Ciències Polítiques i de l'Administració
Dret + Criminologia i Seguretat
Dret + Droit
Dret + Gestió i Administració Pública
Dret + Global Governance, Economics & Legal Order
Dret + Humanitats i Estudis Culturals
Dret + Relacions Internacionals
Dret + Relacions Laborals
Dret + Relacions Laborals i Recursos Humans
Economia
Economia (Anglès)
Economia + Administració i Direcció d'Empreses
Economia + Dret
Economia + Estadística
Economia i Gestió
Educació Infantil
Educació Infantil (Anglès)
Educació Infantil + Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària (Anglès)
Educació Primària (Bilingüe)
Educació Primària (Dual)
Educació Primària + Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Educació Primària + Educació Infantil
Educació Primària + Humanitats i Estudis Culturals
Educació Primària + Música
Educació Primària + Psicologia
Educació Social
Empresa Internacional
Empresa, Innovació i Tecnologia
Empresa, Innovació i Tecnologia (semipresencial)
Empresa i Tecnologia
Estadística
Estudis Socioculturals de Gènere
Filosofia, Política i Economia
Finances i Comptabilitat
Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Gestió Aeronàutica
Gestió de la Societat Digital
Gestió Esportiva
Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques
Gestió Turística i Hotelera
Gestió Turística i Hotelera (Anglès)
Gestió Turística i Hotelera + Màrqueting
Gestió d'Informació i Documentació Digital
Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual
Gestió en Turisme i Hoteleria
Gestió i Administració Pública
Global Communication Management
Global Governance, Economics & Legal Order
Global Studies
Història, Política i Economia Contemporànies
International Business
International Business Economics
International Business and Marketing
Investigació Privada
Logística Empresarial
Logística i Negocis Marítims
Mitjans Audiovisuals
Màrqueting
Màrqueting (Anglès)
Màrqueting + Bachelor in Marketing Management
Màrqueting + Bachelor of Science with a major in Business Administration
Màrqueting + International Bachelor Programme in Management
Màrqueting + International Business
Màrqueting, Esdeveniments i Entreteniment
Màrqueting, Innovació i Tecnologia
Màrqueting, Innovació i Tecnologia (semipresencial)
Màrqueting i Comunicació Digital
Màrqueting i Comunicació Empresarial
Màrqueting i Comunitats Digitals
Màrqueting i Direcció Comercial
Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses
Màrqueting i Direcció Comercial + Publicitat i Relacions Públiques
Màrqueting i Investigació de Mercats
Negoci Digital i Innovació en Turisme
Negocis Internacionals
Negocis i Màrqueting Internacionals
Pedagogia
Periodisme
Periodisme (Anglès) + Ciències Polítiques
Periodisme + Comunicació Audiovisual
Periodisme + Humanitats
Periodisme i Comunicació Corporativa
Periodisme i Comunicació Corporativa + Relacions Internacionals
Prevenció i Seguretat Integral
Prevenció i Seguretat Integral (en xarxa)
Psicologia + Criminologia i Seguretat
Publicitat i Relacions Públiques
Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques
Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
Relacions Internacionals
Relacions Laborals
Relacions Laborals + Dret
Relacions Laborals i Ocupació
Relacions Laborals i Recursos Humans
Seguretat
Sociologia
Transformational Leadership and Social Impact
Treball Social
Turisme
Turisme (Anglès)
Turisme + Geografia, Territori i Medi Ambient
Turisme + Hospitality Business
Turisme + International Business
Turisme + Màrqueting
Turisme + Negoci Digital i Innovació en Turisme
Turisme + Publicitat i Relacions Públiques
Turisme + Tourism Management
Turisme i Gestió del Lleure + Màrqueting i Comunitats Digitals
Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica
Arquitectura
Arquitectura Tècnica i Edificació
Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial)
Arquitectura Tècnica i Edificació + Arquitectura
Arquitectura Tècnica i Edificació + Civil Engineering
Arquitectura, Estudis d'
Arquitectura, Estudis de l'
Arquitectura, Estudis de l' (Anglès)
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence and Data Science
Bioenginyeria
Ciberseguretat
Ciència de Dades Aplicada
Ciència i Enginyeria de Dades
Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes
Conservació de la Natura + Enginyeria Forestal
Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Jocs Aplicats
Disseny Digital i Tecnologies Creatives
Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia
Disseny i Creació de Productes Interactius
Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Anglès)
Enginyeria Agroalimentària
Enginyeria Agrària i Alimentària
Enginyeria Alimentària
Enginyeria Ambiental
Enginyeria Ambiental + Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Biomèdica + Ciència i Enginyeria de Dades
Enginyeria Biomèdica + Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Biomèdica + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Biomèdica + Enginyeria Física
Enginyeria Biomèdica + Enginyeria Informàtica
Enginyeria Biomèdica + Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
Enginyeria Biomèdica + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Enginyeria Biomèdica + Matemàtiques
Enginyeria Civil
Enginyeria Civil + Enginyeria Informàtica
Enginyeria Civil + Matemàtiques
Enginyeria Civil + Màster
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Electrical Engineering and Automation Engineering
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Mecànica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Química
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Màster
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació + Enginyeria Física
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació + Enginyeria Informàtica
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació + Enginyeria en Organització de les TIC
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació + Enginyeria en Tecnologies Industrials
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris
Enginyeria Elèctrica + Enginyeria de l'Energia
Enginyeria Elèctrica + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Elèctrica + Enginyeria Mecànica
Enginyeria Forestal
Enginyeria Física
Enginyeria Física + Ciència i Enginyeria de Dades
Enginyeria Física + Enginyeria Civil
Enginyeria Física + Enginyeria Informàtica
Enginyeria Física + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Enginyeria Física + Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
Enginyeria Física + Enginyeria en Tecnologies Industrials
Enginyeria Física + Matemàtiques
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica (Anglès)
Enginyeria Informàtica + Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Enginyeria Informàtica + Enginyeria Multimèdia
Enginyeria Informàtica + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Enginyeria Informàtica + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica + Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica + Màster
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació + Disseny i Producció de Videojocs
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (Anglès)
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades + Enginyeria Informàtica
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades + Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació
Enginyeria Matemàtica i Física
Enginyeria Mecatrònica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Mecànica + Enginyeria de Materials
Enginyeria Mecànica + Energy and Environmental Engineering
Enginyeria Mecànica + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica + Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Mecànica + Enginyeria Química
Enginyeria Mecànica + Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
Enginyeria Mecànica + Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
Enginyeria Mecànica + Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
Enginyeria Mecànica + Màster
Enginyeria Multimèdia
Enginyeria Química
Enginyeria Química + Administració i Direcció d'Empreses
Enginyeria Química + Enginyeria de l'Energia
Enginyeria Química + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Química + Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química + Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
Enginyeria Química + Química
Enginyeria Telemàtica
Enginyeria Telemàtica (febrer)
Enginyeria d'Automoció
Enginyeria d'Organització Industrial
Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris
Enginyeria de Ciències Agronòmiques
Enginyeria de Dades
Enginyeria de Disseny Industrial
Enginyeria de Disseny Industrial + Disseny i Innovació
Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte + Enginyeria Mecànica
Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte + Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
Enginyeria de Materials
Enginyeria de Materials + Enginyeria Mecànica
Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge + Enginyeria Ambiental
Enginyeria de Sistemes Aeroespacials
Enginyeria de Sistemes Aeroespacials + Enginyeria Telemàtica
Enginyeria de Sistemes Aeroespacials + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria Informàtica
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria Multimèdia
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació
Enginyeria de Sistemes Biològics
Enginyeria de Sistemes TIC
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (febrer)
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació + Enginyeria Telemàtica
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació + Enginyeria en Organització de les TIC
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació + Màster
Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil + Enginyeria Química
Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil + Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil + Enginyeria Mecànica
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Enginyeria Informàtica
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Enginyeria en Tecnologies Industrials
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Matemàtiques
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Màster
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (Anglès)
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria Informàtica
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Enginyeria de l'Automoció
Enginyeria de l'Energia
Enginyeria de l'Energia + Enginyeria Elèctrica
Enginyeria de l'Energia + Enginyeria Química
Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat + Màster
Enginyeria de la Salut
Enginyeria de Satèl·lits
Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica
Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
Enginyeria en Organització Industrial
Enginyeria en Organització Industrial i Logística
Enginyeria en Organització Industrial i Logística + Administració i Direcció d'Empreses
Enginyeria en Organització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Anglès)
Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Enginyeria Civil
Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Enginyeria Informàtica
Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Enginyeria en Tecnologies Industrials
Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Matemàtiques
Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Màster
Enginyeria en Tecnologies Industrials
Enginyeria en Tecnologies Industrials + Administració i Direcció d'Empreses
Enginyeria en Tecnologies Industrials + Enginyeria Civil
Enginyeria en Tecnologies Industrials + Enginyeria Informàtica
Enginyeria en Tecnologies Industrials + Matemàtiques
Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster
Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
Industrial Technologies and Economic Analysis + Màster
Informàtica i Serveis
Innovació i Seguretat Alimentària
Intel·ligència Artificial
International Computer Engineering
International Computer Engineering + Management of Business and Technology
Matemàtiques
Matemàtiques + Ciència i Enginyeria de Dades
Matemàtiques + Enginyeria Informàtica
Matemàtiques + Música
Multimèdia
Multimèdia, Aplicacions i Videojocs
Nàutica i Transport Marítim
Paisatgisme
Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries
Química + Enginyeria Química
Tecnologies Marines
Tecnologies Marines + Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Explora