MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals amb uns coneixements sòlids d’economia i de gestió empresarial, que tinguin una visió de conjunt de les organitzacions i de l’entorn en el qual desenvoluparan la seva activitat i que acreditin un elevat domini de l'anglès.

Informació general

Assignatures

Sortides professionals

Serveis

Durada

5 anys (324 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
  • :
Històric de notes de tall d'Octubre
  • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Hi ha una prova de formació bàsica i de nivell d'anglès.

Oferta de 1r curs 2024-25

Els estudiants accediran al doble grau a través del procés de prematrícula del centre i cursaran de manera simultània els dos graus.

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 10.161 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

  • Castellà (47%)
  • Anglès (46%)
  • Català (7%)

Horari

Torn de mati a 1r i 2n i posteriorment, de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

  • L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb l'economia, el funcionament de l'empresa i la seva gestió. 
  • També ha de mostrar facilitat per expressar-se de paraula i per escrit i dominar l'anglès. Una part significativa de les assignatures s'imparteixen en aquest idioma.

Estudis relacionats