Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb uns coneixements generalistes per exercir la professió de mestre en la franja de 6 a 12 anys.

S'ofereixen 13 itineraris:
Llengües estrangeres: anglès, Educació física, Necessitats educatives específiques, Educació musical, Educació performativa de les arts, Llengua i literatura, Llengües estrangeres: francès, Ciències socials, Ciències experimentals, Matemàtiques, Educació científica i matemàtica amb eines digitals, Educació científica i estudis socials amb eines digitals i recursos multimèdia i Llengua i estudis socials.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,620

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,172
 • 2021-22: 10,209
 • 2020-21: 9,778
 • 2019-20: 9,428
 • 2018-19: 9,172
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,172
 • 2021-22: 10,209
 • 2020-21: 9,778
 • 2019-20: 9,428
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Grec, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar, a banda de la Selectivitat, la Prova d'Aptitud Personal (PAP). Les dues proves les organitza la Generalitat. La matrícula de la convocatòria ordinària de la PAP s'acostuma a realitzar al febrer i la prova es fa a l'abril. Hi ha una segona convocatòria, al juliol, que requereix matricular-se al juny.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat, a diferència del que succeeix a la Selectivitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP
La pròxima prova se celebrarà, previsiblement, a mitjans d'abril del 2024.
La matrícula s'ha de formalitzar, habitualment, durant la segona quinzena de febrer a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat.
El preu de la matrícula, sense bonificacions, és de 110 euros (preu de l'any 2023).

Oferta de 1r curs 2023-24

180 places

Demanda en 1a opció 2023-24

237 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (82%)
 • Castellà (13%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per l'educació i per la formació dels escolars, mostrar capacitat de treballar en equip i de relacionar-se, ser observador i saber escoltar, argumentar, comunicar, negociar i consensuar. També és convenient que sigui organitzat i metòdic, creatiu i flexible i que tingui capacitat d'anàlisi i de resposta davant de situacions complexes.
   
 • Ha d'acreditar igualment un bon domini de la comunicació oral i escrita, així com del català i el castellà.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats