Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis capaciten per treballar en tots els ámbits vinculats a les aeronaus i als vehicles espacials, tant pel que fa al disseny, projecte, fabricació, operació i manteniment, com a les infraestructures relacionades. Els estudiants es formaran en aerodinàmica, mecànica de vol, materials i estructures, sistemes automàtics de control de vol i de navegació i circulació aèria.

El grau habilita per a l'exercici de les professions regulades d’enginyer tècnic aeronàutic i d’enginyer aeronàutic. En aquest últim cas caldrà cursar el màster oficial en Enginyeria Aeronàutica.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,336

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,360
 • 2021-22: 12,406
 • 2020-21: 11,914
 • 2019-20: 11,338
 • 2018-19: 11,822
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,254
 • 2021-22: 12,326
 • 2020-21: 11,794
 • 2019-20: 9,872
Nota de tall per a majors de 25 anys

7,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia Industrial.

Oferta de 1r curs 2023-24

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

171 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (55%)
 • Castellà (38%)
 • Anglès (7%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han d'acreditar un bon nivell de matemàtiques, física i química, així com en matèries més instrumentals vinculades a la representació gràfica i a la informàtica. És recomanable que tinguin aptituds creatives i interès per la ciència i la tecnologia. Donades les característiques particulars del sector aeroespacial, també és aconsellable que tinguin una orientació cap a la internacionalització i els idiomes.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar els 60 crèdits del primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Estudis relacionats