Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capacitats per exercir d'enginyers tècnics navals en l'especialitat de propulsió i serveis del vaixell, que puguin ocupar també càrrecs tècnics en drassanes i empreses de construcció naval i accedir a la direcció de manteniment d'instal·lacions marítimes i industrials o bé a la inspecció d’administració marítima, de seguretat i contaminació, d'embarcacions d’esbarjo o a la comissaria d’avaries.

El grau habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 7,726
 • 2021-22: 6,929
 • 2020-21: 5,966
 • 2019-20: 5,142
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,596
 • 2021-22: 6,882
 • 2020-21: 5,620
 • 2019-20: 5,142
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia Industrial.

Oferta de 1r curs 2023-24

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

84 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (35%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de disposar d'un bon nivell en les matèries de física, química i matemàtiques, així com en assignatures més instrumentals vinculades a la representació gràfica i a la informàtica. És aconsellable que tinguin bona disposició per al treball individual, capacitat de concentració, facilitat per a l’aprenentatge autònom, habilitat per organitzar el temps i l'estudi i facilitat per al pensament lògic.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar els 60 crèdits del primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Estudis relacionats